операторы__c++


Binary

 • operator deb 2ta obyekt qabul qiluvchi operatorlarga aytiladi.
  • Masalan: + operatori ikkita obyekt ustida ishlatiladi a + b

Unary

 • operator deb 1ta obyekt qabul qiluvchi operatorlarga aytiladi.

  • Masalan: ! operatori 1ta obyekt ustida ishlatiladi !true
 • Модуль

  • A%B – вычисление остатка от A / B.
  • Только целочисленный тип

Реляционный оператор

 • связь между левой и правой сторонами
 • результат всегда либо True(1), либо False(0)
 • операторы – <, <=, ==, >=, >, !=

Arifmetik operatorlar

 • / amalini bajarayotganda, ma’lumotni turi muhim bo’lib, kasr son kasr songa, butun son butun songa bo’linayotganini bilish kerak, yo’qsa misolni javobida o’zgarish bo’ladi.

 • modulus faqat butun sonlar ustida amallarni bajaradi.

 • amallar matematika bn bir xildek ketma ketlikda bajariladi.

Оцените статью
Procodings.ru
Добавить комментарий