if-else и else-if


if-else

 • bir nechta shartlar berilganda ishlatiladi.
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{ 
 int baho;
 cin >> baho;
 if (baho >= 90)
 {
  cout << "A" << endl;
 }
 else
 {
  if (baho > 80)
  {
  cout << "B" << endl;
  }
  else
  {
   if (baho > 70)
   {
   cout << "C" << endl;
   }
   else
   {
    if (baho > 60)
    {
    cout << "D" << endl;
    }
    else
    {
    cout << "F" << endl;
    }
   }
  }
 }

 return 0 ;
}
Вход в полноэкранный режим Выход из полноэкранного режима
 • agar if yoki else dan so’ng amalga oshirilishi kerak bo’lgan buyruq bitta bo’lsa {} qo’yish shart emas.
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{ 
 int baho;
 cin >> baho;

 if (baho >= 90)
 cout << "A" << endl;
 else
  if (baho > 80)
  cout << "B" << endl;
  else
   if (baho > 70)
   cout << "C" << endl;
   else
    if (baho > 60)
    cout << "D" << endl;
    else
    cout << "F" << endl;

 return 0 ;
}
Вход в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

else-if

 • readability ni oshirish uchun else dan so’ng keladigan if ni bir qatorda yozsa else-if hosil bo’ladi.
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{ 
 int baho;
 cin >> baho;

 if (baho >= 90)
 cout << "A" << endl;
 else if (baho > 80)
 cout << "B" << endl;
 else if (baho > 70)
 cout << "C" << endl;
 else if (baho > 60)
 cout << "D" << endl;
 else
 cout << "F" << endl;

 return 0 ;
}
Вход в полноэкранный режим Выход из полноэкранного режима

Оцените статью
Procodings.ru
Добавить комментарий