Constant pattern haqida…

C# 7.0 dan boshlab, switchga parametr qilib berilgan qiymatni belgilangan konstantaga teng yoki yo’qligini tekshirish uchun constant patterndan foydalanishimiz mumkinakan:

public static decimal GetGroupTicketPrice(int visitorCount) => visitorCount switch
{
  1 => 12.0m,
  2 => 20.0m,
  3 => 27.0m,
  4 => 32.0m,
  0 => 0.0m,
  _ => throw new ArgumentException($"Not supported number of visitors: {visitorCount}", nameof(visitorCount)),
};
Войти в полноэкранный режим Выход из полноэкранного режима

Constant patternda switchga parametr qib berilgan qiymatni mamnaqa tipla bilan solishtirish mumkinakan anaqqisa 👇:

 • Целое число и число с плавающей точкой
 • Символ йоки строковый литерал
 • Булево qiymat true yoki false
 • значение перечисления
 • e’lon qilingan const maydoni yoki mahalliy nomi
 • null

tepadigi misoldaka qilib ko’rsataman:

 public static decimal GetGroupTicketPrice(object visitorCount) => visitorCount switch
  {
     1 => 15.0m,     // int qiymat bilan solishtirvotti
    "string" => 12.0m,  // string qiymat bilan solishtirvotti
    'a' => 20.0m,    // char qiymat bilan solishtirvotti
    true => 27.0m,    // bool qiymat bilan
    "enum" => 32.0m,   // enum qiymat 
    null => null,    // null bilan
    0 => 0.0m,      // buyam int qiymat bn soliwtirvotti
    _ => throw new ArgumentException($"Not supported number of visitors: {visitorCount}", nameof(visitorCount)),
  };
Войти в полноэкранный режим Выход из полноэкранного режима

Constant patterndan nullni tekshirishda ham foydalaniladi:

if (input is null)
{
  return;
}
Войти в полноэкранный режим Выход из полноэкранного режима

C# 9.0 dan boshlab, quyidagi misolda ko’rsatilgandaka, null bo’lmaganni tekshirish uchun negated null qilib tekwiriladi:

if (input is not null)
{
  // ...
}
Войти в полноэкранный режим Выход из полноэкранного режима

Uncha chunmagan bo’sela mamyaqqa o’tib ko’rvosela bo’ladi constant pattern!

Оцените статью
Procodings.ru
Добавить комментарий