C++ Loopga doir masalalar!


(*) belgisidan foydalanib yarim piramidani chop etuvchi dastur.

Натия:

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
Войти в полноэкранный режим Выход из полноэкранного режима

Kod:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int qatorlar;

  cout << "Qatorlar sonini kiriting: ";
  cin >> qatorlar;

  for(int i = 1; i <= qatorlar; ++i)
  {
    for(int j = 1; j <= i; ++j)
    {
      cout << "* ";
    }
    cout << "n";
  }
  return 0;
}
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

Raqamlardan foydalanib yarim piramidani chop etuvchi dastur.

Натия:

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

Kod:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int qatorlar;

  cout << "Qatorlar sonini kiriting: ";
  cin >> qatorlar;

  for(int i = 1; i <= qatorlar; ++i)
  {
    for(int j = 1; j <= i; ++j)
    {
      cout << j <<" ";
    }
    cout << "n";
  }
  return 0;
}
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

Harflar yordamida yarim piramida chop etish.

Natija:

A
B B
C C C
D D D D
E E E E E
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

Kod:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  char input, alphabet = 'A';

  cout << "Eng ohirgi qatorda chop etilishini hohlagan harfingizni kiriting: ";
  cin >> input;

  for(int i = 1; i <= (input-'A'+1); ++i)
  {
    for(int j = 1; j <= i; ++j)
    {
      cout << alphabet << " ";
    }
    ++alphabet;

    cout << endl;
  }
  return 0;
}
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

(*) belgisi yordamida teskari yarim piramidani chop etish.

Natija:

* * * * *
* * * *
* * * 
* *
*
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

Kod:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int qatorlar;

  cout << "Qatorlar sonini kiriting: ";
  cin >> qatorlar;

  for(int i = qatorlar; i >= 1; --i)
  {
    for(int j = 1; j <= i; ++j)
    {
      cout << "* ";
    }
    cout << endl;
  }

  return 0;
}
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

Raqamlar yordamida teskari yarim piramidani chop etish.

Natija:

1 2 3 4 5
1 2 3 4 
1 2 3
1 2
1
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

Kod:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int qatorlar;

  cout << "Qatorlar sonini kiriting: ";
  cin >> qatorlar;

  for(int i = qatorlar; i >= 1; --i)
  {
    for(int j = 1; j <= i; ++j)
    {
      cout << j << " ";
    }
    cout << endl;
  }

  return 0;
}
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

To’liq piramidani (*) belgisi yordamida chop etish.

Natija:

    *
   * * *
  * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * * * *
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

Kod:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int space, qatorlar;

  cout <<"Qatorlar sonini kiriting: ";
  cin >> qatorlar;

  for(int i = 1, k = 0; i <= qatorlar; ++i, k = 0)
  {
    for(space = 1; space <= qatorlar-i; ++space)
    {
      cout <<" ";
    }

    while(k != 2*i-1)
    {
      cout << "* ";
      ++k;
    }
    cout << endl;
  }  
  return 0;
}
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

Raqamlar yordamida piramida chop etish.

Natija:

    1
   2 3 2
  3 4 5 4 3
 4 5 6 7 6 5 4
5 6 7 8 9 8 7 6 5
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

Kod:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int qatorlar, count = 0, count1 = 0, k = 0;

  cout << "Qatorlar sonini kiriting: ";
  cin >> qatorlar;

  for(int i = 1; i <= qatorlar; ++i)
  {
    for(int space = 1; space <= qatorlar-i; ++space)
    {
      cout << " ";
      ++count;
    }

    while(k != 2*i-1)
    {
      if (count <= qatorlar-1)
      {
        cout << i+k << " ";
        ++count;
      }
      else
      {
        ++count1;
        cout << i+k-2*count1 << " ";
      }
      ++k;
    }
    count1 = count = k = 0;

    cout << endl;
  }
  return 0;
}
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

(*) belgisi yordamida teskari to’liq piramidani chop etish.

Natija:

* * * * * * * * *
 * * * * * * *
  * * * * *
   * * *
    *
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

Kod:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int qatorlar;

  cout << "Qatorlar sonini kiriting: ";
  cin >> qatorlar;

  for(int i = qatorlar; i >= 1; --i)
  {
    for(int space = 0; space < qatorlar-i; ++space)
      cout << " ";

    for(int j = i; j <= 2*i-1; ++j)
      cout << "* ";

    for(int j = 0; j < i-1; ++j)
      cout << "* ";

    cout << endl;
  }

  return 0;
}
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

Paskal uchburchagini chop etish.

Натия:

      1
     1  1
    1  2  1
   1  3  3  1
  1 4  6  4  1
 1 5  10  10 5  1 
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

Kod:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int qatorlar, coef = 1;

  cout << "Qatorlar sonini kiriting: ";
  cin >> qatorlar;

  for(int i = 0; i < qatorlar; i++)
  {
    for(int space = 1; space <= qatorlar-i; space++)
      cout <<" ";

    for(int j = 0; j <= i; j++)
    {
      if (j == 0 || i == 0)
        coef = 1;
      else
        coef = coef*(i-j+1)/j;

      cout << coef << "  ";
    }
    cout << endl;
  }

  return 0;
}
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

Флойд учубурчагини чоп этиш.

Natija:

1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

Kod:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int qatorlar, number = 1;

  cout << "Qatorlar sonini kiriting: ";
  cin >> qatorlar;

  for(int i = 1; i <= qatorlar; i++)
  {
    for(int j = 1; j <= i; ++j)
    {
      cout << number << " ";
      ++number;
    }

    cout << endl;
  }

  return 0;
}
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

Savollar va takliflaringizni Telegram ❤️ orqali qoldirishingiz mumkin.

Оцените статью
Procodings.ru
Добавить комментарий