C++ Loopga doir masalalar. Чап Паскаль Учбурчаги.


Raqamlardan foydalanib Chap Pascal Uchburchagini chop etish.

Natija (inputga 7 kiritildi deb tasavvur qilinsin):

      1 
     1 2 
    1 2 3 
   1 2 3 4 
  1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 7 
 1 2 3 4 5 6 
  1 2 3 4 5 
   1 2 3 4 
    1 2 3 
     1 2 
      1    
Войти в полноэкранный режим Выход из полноэкранного режима

Kod:


  cout << "Chap Paskal Uchburchagi qatorlari sonini kiriting = ";
  cin >> qatorlar;

  cout << "Chap Paskal Uchburchak shaklin"; 

  for(i = 1; i <= qatorlar; i++)
  {
    for(j = i; j < qatorlar; j++)
      {
     cout << " ";
    }
    for(k = 1; k <= i; k++)
     {
      cout << k << " ";
     }
    cout << "n";
  }  

  for(i = qatorlar; i >= 1; i--)
  {
    for(j = i; j <= qatorlar; j++)
    {
      cout << " ";
    }
    for(k = 1; k < i; k++)
    {
      cout << k << " ";
    }
    cout << "n";
  }

  return 0;
}
Войти в полноэкранный режим Выйти из полноэкранного режима

Savol va Takliflar uchun Telegram ❤️.

Оцените статью
Procodings.ru
Добавить комментарий